Jak przeprowadza się badania termowizyjne w Poznaniu?

Termowizja to technika sprawdzania, czy na danej powierzchni znajdują się miejsca, gdzie następuje znaczna ucieczka ciepła. Wykorzystuje się do tego celu powszechnie znaną zasadę, iż każdy rozgrzany element emituje promieniowanie podczerwone. Jeżeli więc dane miejsce zostanie przebadane za pomocą urządzenia, które takie promieniowanie wykrywa, otrzymamy kompleksowy obraz tego w jaki sposób wygląda sytuacja. Badanie termowizyjne […]

Układanie płytek i inne

Usługi remontowe to ten typ usług,, na które zawsze jest popyt. Dlaczego? To oczywiste, ponieważ ludzie non stop coś remontują. Każde mieszkanie czy dom muszą od czasu do czasu przejść remont, bo wnętrza zwyczajnie niszczą się, kiedy je użytkujemy. Wszak nie ma nic wiecznego na świecie. Mały remont jeszcze gros osób jest w stanie przeprowadzić […]